Zapytanie ofertowe – Kątownik i profil

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

  1. Kątownik 100x60x5 St3S – 3 x 3mb (wykonanie wg załączonego rysunku)
  2. Profil 120x60x4 St3S – 2 x 6mb

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje zapytania.

 

Ofertę należy złożyć do dnia: 4.10.2017 do godz. 10:00

Zamówienie należy zrealizować: 10.10.2017

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto
  • kosztach dodatkowych
  • terminie związania ofertą
  • terminie płatności i warunkach handlowych.

Załączniki