Zapytanie ofertowe – krążki odpadowe powstające przy produkcji podkładek o srednicy 5-17mm, grubośc blachy z jakiej sa wykonane 2-3mm

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1150 kg krążków odpadowych powstających przy produkcji podkładek o średnicy 5-17mm. Grubość blachy, z jakiej są wykonywane: 2-3 mm.

 

Ofertę należy złożyć do dnia: 20.09.2017 do godz. 9:00

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 21.09.2017

 

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto,
  • kosztach dodatkowych,
  • terminie związania ofertą,
  • terminie płatności i warunkach handlowych.