Zapytanie ofertowe – Listwa ostrzegawcza LED w dwóch wersjach

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Listwę/tablicę ostrzegawczą Led w dwóch wersjach:

OPCJA PIERWSZA:

 • WYMIARY – WYSOKOŚĆ 550 mm/DŁUGOŚĆ 1140 mm/ GŁĘBOKOŚĆ 40 MM,
 • BARWA WYŚWIETLANEJ INFORMACJI POMARAŃCZOWA,
 • NAPIĘCIE 24V,
 • WYŚWIETLANY INFORMACJA : NAPRZEMIENNIE „ STOP/UWAGA „ oraz STRZAŁKI KIERUNKOWE NAD I POD INFORMACJĄ,
 • MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU STRZAŁEK ZA POMOCĄ PRZYCISKU.

OPCJA DRUGA:

 • WYMIARY – WYSOKOŚĆ 400 mm/DŁUGOŚĆ 1140 mm/ GŁĘBOKOŚĆ 40 MM,
 • BARWA WYŚWIETLANEJ INFORMACJI POMARAŃCZOWA,
 • NAPIĘCIE 24V,
 • WYŚWIETLANY INFORMACJA : NAPRZEMIENNIE „ STOP/UWAGA „ oraz STRZAŁKI KIERUNKOWE TYLKO POD LUB NAD INFORMACJĄ,
 • MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU STRZAŁEK ZA POMOCĄ PRZYCISKU.

Ofertę należy złożyć do dnia: 22.08.2017

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 31.08.2017

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto
 • kosztach dodatkowych
 • terminie związania ofertą
 • terminie płatności i warunkach handlowych.