Zapytanie ofertowe nr 12/04/2018/ET/W – zbiornik kompozytowy 3500L + 350L

Szanowni Państwo, W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zbiornik kompozytowy 3500L + 350L Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2018. Termin realizacji zamówienia do 21 maja 2018. W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o: – cenie jednostkowej netto, – kosztach dodatkowych, – terminie związania ofertą, – terminie płatności i warunkach handlowych. Rysunki zbiornika stanowią własność intelektualną SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. i zostaną udostępnione zainteresowanym stronom niezwłocznie po pisemnym zwróceniu się do nas na adres mailowy iso@psszczesniak.pl