Zapytanie ofertowe nr 7/03/2018/ET/W – profile, elementy dodatkowe i elementy łączne

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na profile, elementy dodatkowe i elementy łączne:
Profil 40x40EL – 3 x 6mb
Profil 40x40L – 3 x 6mb
Profil 80x40L – 3 x 6mb
Profil 160×40 – 1 x 6mb
Profil 120x40L – 1 x 6mb
Łącznik centralny – 40 szt.
Łącznik gwintujący – 20 szt.
Przegub 40×40 – 4 szt.
Kątownik stalowy – 10 szt.
Wpusty M8 – 100 szt.
Wpusty M6 – 100 szt.
M8 ciężkie z mostkiem – 100 szt.
Ofertę proszę przygotować w oparciu o własny system profili odpowiadający przedstawionym wymaganiom.
Ofertę proszę złożyć do dnia 22.03.2018r.

W treści oferty proszę o zawarcie informacji o:
– cenie jednostkowej netto
– terminie związania ofertą
– terminie płatności.