Zapytanie ofertowe – Optymalizacja konstrukcji zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej 304L o pojemności 3500+350l

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Optymalizację konstrukcji zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej 304L o pojemności 3500+350l wg powierzonego przez nas modelu.

Analiza powinna uwzględniać:

  • aspekty związane z uproszczeniem procesu produkcji, tzn. zmniejszeniem liczby przegięć w blachach poszycia (analiza wpływu mediów wewnątrz zbiornika, przy założeniu początkowym, że zbiornik jest zawsze pusty lub zawsze pełny),
  • grubość blach użytych do wykonania: – ścianek bocznych i dachu ( zmniejszenie grubości z obecnych 2,5mm do 2,0mm ), –  dno zbiornika i ściana, w której zlokalizowane są przyłącza (zmniejszenie grubości z obecnych 4mm do 3mm).

Analiza powinna dostarczyć informacji jaki wpływ na konstrukcję zbiornika będzie miała zmiana grubości blach oraz liczby przegięć w ścianach zbiornika.

Prosimy o kontakt celem udostępnienia rysunków.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.08.2017.

Termin realizacji zamówienia do uzgodnienia.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto,
  • kosztach dodatkowych,
  • terminie związania ofertą,
  • terminie płatności i warunkach handlowych

 

Informujemy, że zmianie uległ termin złożenia oferty dot. przedmiotowego zapytania.

Było: 03.08.2017

Jest: 11.08.2017

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie uległy zmianie.

 

Informujemy, że zmianie uległ termin złożenia oferty dot. przedmiotowego zapytania.

Było: 11.08.2017

Jest: 18.08.2017

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie uległy zmianie.