Zapytanie ofertowe – płyty izolacji akustycznej, wodoodporne, najlepiej niepalne lub trudnozapalne

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

płyty izolacji akustycznej, arkusz 1x2m, grubość  20mm i 50mm po 4 szt. z każdej , wodoodporne i najlepiej niepalne lub trudnozapalne. Przykładowa płyta przedstawiona poniżej:

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.07.2017

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 26.07.2017

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto,
  • kosztach dodatkowych,
  • terminie związania ofertą,
  • terminie płatności i warunkach handlowych.