Zapytanie ofertowe – Reling laminatowy składany 2 szt.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Reling laminatowy składany zgodnie z załączoną dokumentacją (wyłącznie część kompozytowa wyrobu) – 2 szt.

Prosimy o kontakt celem przekazania rysunków.

Ofertę należy złożyć do dnia 11.08.2017.

Termin realizacji zamówienia do uzgodnienia.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto,
  • kosztach dodatkowych,
  • terminie związania ofertą,
  • terminie płatności i warunkach handlowych.