Zapytanie ofertowe – Roll-up o wymiarach 100 cm x 200 cm

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Roll-up o wymiarach 100 cm x 200 cm1 szt.

Ofertę należy złożyć do 7.09.2017, do godz. 10:00

Termin realizacji: 11.09.2017

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie netto/brutto
  • kosztach dodatkowych (jeśli występują)
  • terminie płatności i warunkach handlowych.