Zapytanie ofertowe – Stopień elektryczny, wysuwany (najlepiej 24V), szerokość 300-400mm

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

stopień elektryczny, wysuwny (najlepiej 24V), szerokość 300-400 mm. – 1 szt. Przykładowy stopień poniżej:

Ofertę należy złożyć do dnia: 20.07.2017

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 28.07.2017

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto,
  • kosztach dodatkowych,
  • terminie związania ofertą,
  • terminie płatności i warunkach handlowych.