Zapytanie ofertowe – Wydruk naklejki A4

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

wydruk naklejki formatu A4 – 2 szt. (wg załączonego wzoru, wycięta)

Ofertę należy złożyć 16.01.2018, do godz. 13:00
Termin realizacji: 17.01.2018

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:
– cenie netto/brutto
– kosztach dodatkowych (jeśli występują)
– terminie płatności i warunkach handlowych.

Załączniki