Zapytanie ofertowe – Wykonanie zbiornika środków gaśniczych spawanych z płyt PE, w technologii stosowanych przez Dostawcę

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy zapytanie dot. wykonania zbiornika środków gaśniczych spawanego z płyt PE, w technologii stosowanej przez Dostawcę.

Do zapytania dołączamy dodatkowe rysunki zbiornika.

Ofertę należy złożyć do dnia: 30.08.2017

Termin realizacji zamówienia do uzgodnienia.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto
  • kosztach dodatkowych
  • terminie związania ofertą
  • terminie płatności i warunkach handlowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Informuję, że zmianie uległ termin składania oferty. Ofertę należy złożyć do 1.09.2017