Porozumienie z ZSSiO

Luty / 2019

W dniu 13 lutego 2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy ZSSiO a firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.. Zarząd firmy reprezentowała Prezes Anna Szczęśniak, Miejski Zarząd Oświaty Inspektor Aleksander Pietrzak, ZSSiO Dyrektor Janusz Berek i Wicedyrektor Marzena Kuś.

Na mocy porozumienia SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. obejmuje patronatem cztery kierunki kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. W ramach tego porozumienia uczniowie kształcący się na kierunkach objętych patronatem będą mogli realizować praktyki na terenie zakładu, naszym absolwentom zaś będzie oferowane zatrudnienie, w przypadku zatrudniania pracowników przez firmę. Ponadto strony zobowiązują się między innymi do:

    • organizacji wizyt zawodoznawczych na terenie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.,

    • umożliwienia uczniom oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych udziału w szkoleniach, prezentacjach i wycieczkach naukowych umożliwiających zapoznanie z narzędziami i technologiami stosowanymi w SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.,

 

    • podejmowania działań, których efektem będzie projektowanie innowacyjnych programów kształcenia i treści szkoleniowych odpowiadających na realne potrzeby rynku pracy,

  • organizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Warto podkreślić, że firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest jednym z czołowych polskich producentów pojazdów specjalnego przeznaczenia dla straży pożarnej, policji, wojska i służb cywilnych. Długoletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, wysoko wyspecjalizowania kadra oraz zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala firmie oferować pojazdy na najwyższym światowym poziomie technicznym. Za 2018 r. firma otrzymała tytuł Firma Roku 2018 Miasta Bielska-Białej.