Oferta nr 1/2016

1/2016

Data ogłoszenia:

czwartek, 29. Kwiecień 2016

Przedmiot przetargu:

Sporządzenie projektu zagospodarowania zgodnie ze wstępną koncepcją projektu, skompletowanie wymaganej dokumentacji formalno-prawnej, zakup komponentów do budowy toru oraz przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji.

Zapytanie podzielono na następujące 3 zadania:

2.1

a)Sporządzenie projektu zagospodarowania zgodnie ze wstępną koncepcją projektu

b)Skompletowanie wymaganej dokumentacji formalno-prawnej

2.2 Dostawa i zakup komponentów do budowy toru (szkice i opis komponentów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego)

2.3Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każde z zadań.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (33) 827 3400 w.48

Propozycje ofert należy kierować na adres e-mail: pnogowczyk@psszczesniak.pl

Formularz i informacje do zapytania ofertowego są dostępne poniżej

Termin składania oferty:

Poniedziałek, 16. Maj 2016 – godz. 14:00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podawania przyczyny.

 

Oferta nr 1/2016

Przedmiot przetargu:

Sporządzenie projektu zagospodarowania zgodnie ze wstępną koncepcją projektu, skompletowanie wymaganej dokumentacji formalno-prawnej, zakup komponentów do budowy toru oraz przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji.

Termin składania oferty:

poniedziałek, 16. Maj 2016 – godz.14:00