Zapytanie ofertowe – Butla stalowa 6l/300 bar z zaworem, Butla kompozytowa 6,8l/300 bar z zaworem, Noszak (stelaż aparatu oddechowego) bez dodatkowych akcesoriów

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

 • butlę stalową 6l/300 bar z zaworem 1 szt.
 • butlę kompozytową 6,8l/300 bar z zaworem 1 szt.
 • noszak (stelaż aparatu oddechowego) bez dodatkowych akcesoriów 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 28.07.2017

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 04.08.2017

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

– cenie jednostkowej netto,

– kosztach dodatkowych,

– terminie związania ofertą,

– terminie płatności i warunkach handlowych.

 

Zapytanie ofertowe – Listwa ostrzegawcza LED w dwóch wersjach

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Listwę/tablicę ostrzegawczą Led w dwóch wersjach:

OPCJA PIERWSZA:

 • WYMIARY – WYSOKOŚĆ 550 mm/DŁUGOŚĆ 1140 mm/ GŁĘBOKOŚĆ 40 MM,
 • BARWA WYŚWIETLANEJ INFORMACJI POMARAŃCZOWA,
 • NAPIĘCIE 24V,
 • WYŚWIETLANY INFORMACJA : NAPRZEMIENNIE „ STOP/UWAGA „ oraz STRZAŁKI KIERUNKOWE NAD I POD INFORMACJĄ,
 • MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU STRZAŁEK ZA POMOCĄ PRZYCISKU.

OPCJA DRUGA:

 • WYMIARY – WYSOKOŚĆ 400 mm/DŁUGOŚĆ 1140 mm/ GŁĘBOKOŚĆ 40 MM,
 • BARWA WYŚWIETLANEJ INFORMACJI POMARAŃCZOWA,
 • NAPIĘCIE 24V,
 • WYŚWIETLANY INFORMACJA : NAPRZEMIENNIE „ STOP/UWAGA „ oraz STRZAŁKI KIERUNKOWE TYLKO POD LUB NAD INFORMACJĄ,
 • MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU STRZAŁEK ZA POMOCĄ PRZYCISKU.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2017

Zamówienie należy zrealizować do dnia 10.07.2017

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto,
 • kosztach dodatkowych,
 • terminie związania ofertą,
 • terminie płatności i warunkach handlowych.

Zapytanie ofertowe – Reling laminatowy składany 2 szt.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Reling laminatowy składany zgodnie z załączoną dokumentacją – 2 szt. (lewy+prawy)

Ofertę należy złożyć do dnia: 23.06.2017

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 8 tygodni od złożenia zamówienia.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto
 • kosztach dodatkowych
 • terminie związania ofertą
 • terminie płatności i warunkach handlowych.

Zapytanie ofertowe – Stanowisko do badania nadkoli uchylnych

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na profile do wykonania stanowiska do badania nadkoli uchylnych wg załączonej dokumentacji oraz elementów wymienionych poniżej:

Profil 8 40x40E – 2x6m
Profil 8 40×40 lekki – 2x6m
Profil 8 40x80E – 1x6m
Profil 8 40×80 lekki – 1x6m
Przegub ITEM 8 40×40 0.0.265.31 – 2szt.
Kątownik 8 40×40  0.0.411.24 – 2szt.
Łącznik automatyczny 0.0.672.84 – 6 szt.

Ofertę proszę przygotować w oparciu o własny system profili odpowiadający przedstawionym wymaganiom.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2017r.

Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 tygodni od daty złożenia zamówienia.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto,
 • kosztach dodatkowych,
 • terminie związania ofertą,
 • terminie płatności i warunkach handlowych.

Dołączona dokumentacja stanowi własność intelektualną SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne i nie może być dalej rozpowszechniana bez zgody SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne.

Załączniki

Zapytanie ofertowe – Badania systemu mocowania aparatów ochrony dróg oddechowych

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Badanie systemu mocowania aparatów ochrony dróg oddechowych (aparaty z powietrzem o średnicy 140mm  lub 160mm), które mają chronić personel przed niezamierzonym wypadaniem sprzętu zgodnie z pkt. 5.1.2.2.3 normy PN-EN 1846-2+A1:2013-07

(dwa testy dynamiczne z opóźnieniem 10g uchwytu wraz z aparatem oddechowym, zamontowanym na stanowisku badawczym odwzorowującym warunki jakie występują w kabinie pojazdu).

W załączeniu model ławki 2 osobowej.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • programie badań
 • cenie jednostkowej netto
 • kosztach dodatkowych
 • terminie związania ofertą
 • terminie płatności i warunkach handlowych.

Ofertę należy złożyć do dnia: 9.06.2017r.

Ewentualne pytania proszę kierować w formie pisemnej na adres jmazanowska@psszczesniak.pl

Fragment normy PN-EN1846-2+A1:2013-07

5.1.2.2.3     Kabiny przystosowane do przewożenia aparatów oddechowych (AO)

Podczas wystąpienia opóźnienia 10 g i po jego wystąpieniu AO powinien pozostać pewnie zamocowany w swoim uchwycie.

            Weryfikacja:

Obliczenia lub próby środków fizycznych, które mają chronić personel przed niezamierzonym wypadaniu sprzętu.

Wyjęcie AO powinno być możliwe tylko przez zamierzone działanie.

Uprząż AO nie powinny być wykorzystywane jako pas bezpieczeństwa.

Zamki uprzęży AO nie powinny pasować do zamków pasów bezpieczeństwa.

Gdy AO nie są przewożone, powinny być zapewnione oparcia.”

Załączniki

Zapytanie ofertowe – Siedzenie z mocowaniem aparatu powietrznego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Siedzenie z mocowaniem aparatu powietrznego.

Ofertę należy złożyć do dnia: 05.06.2017

Zamówienie należy zrealizować do dnia 15.06.2017.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto
 • kosztach dodatkowych
 • terminie związania ofertą
 • terminie płatności i warunkach handlowych.

Zapytanie ofertowe – Prowadnice teleskopowe, wysuwane

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Prowadnice teleskopowe wysuwane.

Wymiary prowadnic proszę dostosować pod wymiary przedstawione na rysunku w załączniku.

Ofertę należy złożyć do dnia: 24.05.2017

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 29.05.2017

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto
 • kosztach dodatkowych
 • terminie związania ofertą
 • terminie płatności.

Zapytanie ofertowe – Szuflady uchylne

Szanowni Państwo

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

szuflady uchylne wg załączonego rysunku.

Ofertę należy złożyć do dnia: 29.05.2017

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 07.06.2017

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto
 • kosztach dodatkowych
 • terminie związania ofertą
 • terminie płatności.

Załączniki

Zapytanie ofertowe – Reling laminatowy składany 2 szt. (lewy + prawy)

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

Reling laminatowy składany zgodnie z załączoną dokumentacją – 2 szt. ( lewy+prawy)

Ofertę należy złożyć do dnia: 02.06.2017

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 8 tygodni od złożenia zamówienia.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto
 • kosztach dodatkowych
 • terminie związania ofertą
 • terminie płatności i warunkach handlowych.

Zapytanie ofertowe – Naszywki

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na:

20 sztuk naszywek zgodnych z załącznikiem (czarny napis, żółte tło lub odwrotnie).

Ofertę należy złożyć do dnia: 13.04.2017.

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 20.04.2017.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto,
 • kosztach dodatkowych,
 • terminie związania ofertą,
 • terminie płatności i warunkach handlowych.

Załączniki