Ciężki pojazd logistyczny z PS Szczęśniak (2)

Ciężki pojazd logistyczny z PS Szczęśniak

Od wielu lat firma PS Szczęśniak jest uznanym w kraju i za granicą producentem specjalistycznych zabudów samochodowych. Podstawę stanowią zabudowy pożarnicze różnych klas i typów, w tym – uważane za prestiżowe – zabudowy lotniskowe. Proponowane są też inne rodzaje nadwozi przeznaczonych dla pozostałych służb związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa – pogotowia gazowego i ratunkowego (m.in. unikalne auto, tzw. tkankowóz do przewozu organów do przeszczepu) oraz policji.

Artykuł

22.pdf

Wydawca

Nowa technika Wojskowa