Nagroda DEFENDER 2017: Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ERGOTRACK

Listopad / 2017

W ramach ostatniego salonu MSPO 2017, podczas którego Firma „SZCZĘŚNIAK” otrzymała nagrodę DEFENDER, został wydany magazyn „RAPORT” podsumowujący Targi oraz opisujący wszystkie produkty nagrodzone. W ramach naszego projektu została opracowana nowa koncepcja zabudowy pojazdu ratowniczo-gaśniczego, która stanowi zmianę dotychczas stosowanego w firmie systemu zabudowy modułowej.

Artykuł:

RAPORT MSPO