VII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Październik / 2017

Podczas VII Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. otrzymała tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego”, który przyznawany jest corocznie wiodącym instytucjom i przedsiębiorcom za ich wkład na rzecz bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.
Wraz z tytułem otrzymaliśmy Buławę Hetmańską.

W dniach 4-6 października 2017r w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej, odbyła się VII Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN).

Konferencja, była skierowana do prezesów zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, a także innych podmiotów organizacyjnych związanych z właściwym funkcjonowaniem administracji publicznej oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizatorzy corocznie zapraszają również do udziału w konferencji pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów i kierowników wydziałów spraw obronnych, bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej.

Celem konferencji było m.in. podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji właścicieli firm i organów administracji publicznej w kwestii bezpieczeństwa narodowego, wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i zarządzaniem kryzysowym, przedstawienie praktycznych aspektów organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej oraz zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

Podczas uroczystej gali firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. otrzymała tytuł „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” wraz z Buławą Hetmańską, które przyznawane są corocznie wiodącym instytucjom i przedsiębiorcom za ich wkład na rzecz bezpieczeństwa gospodarczego i obronności naszego kraju.