Zapytanie ofertowe – Autopompa do zastosowań z wodą i środkami pianotwórczymi

Szanowni Państwo

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na autopompę do zastosowań z wodą i środkami pianotwórczymi o następujących parametrach

 • pompa odśrodkowa, dwustopniowa, do stosowania na pojazdach ze zbiornikami, zasilana z hydrantu albo z zewnętrznych źródeł
 • wydajność pompy na niskim ciśnieniu 2000 l/min przy ciśnieniu 10 bar
 • wydajność pompy na wysokim ciśnieniu 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar
 • materiał pompy – aluminium pokryte powłoką zabezpieczającą przed korozją
 • wirnik stopnia niskiego ciśnienia wykonany z aluminium pokryty powłoką zabezpieczającą przed korozją
 • wirnik stopnia niskiego ciśnienia wykonany z brązu pokryty powłoką zabezpieczającą przed korozją
 • pierścienie ścierne wirnika wymienne
 • łożyska kulowe wykonane z żeliwa
 • rozmiar flanszy napędowej DIN 100
 • wał napędowy wykonany ze stali nierdzewnej podparty łożyskami kulowymi,
 • uszczelnienie mechaniczne, bezobsługowe
 • kolektor tłoczy z 6 wyjściami
 • czujnik termiczny
 • stopień wysokiego ciśnienia załączany mechanicznie
 • pompa zabezpieczona czujnikiem ciśnieniowym
 • przyłącze wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzone w górnej części
 • na stopniu wysokiego ciśnienia zamontowane sito ze stali nierdzewnej
 • pompa tłokowa
 • pompa w kolorze RAL 3000
 • pompa zgodna z Normami EN 1028-1 and EN 1028-2
 • kierunek obrotu pompy patrząc na flansze napędową – zgodny z ruchem obrotu zegara

Dodatkowe wyposażenie:

 • przyłącze ssawne w rozmiarze 5”
 • redukcja przyłącza ssawnego z 5” BSP żeńska na 4” BSP męska, wykonanie z aluminium
 • dozownik środka pianotwórczego 120 l/min  – 2 szt. zawór tłoczny otwieranego kołem ręcznym, z gwintem 2 ½” w standardzie BSP, wyjście kątowe 90 stopni, wykonanie aluminium
 • 2 szt. kolana 90 stopni do montażu zaworów tłocznych do kolektora
 •  flansza przyłączeniowa do kolektora ssawnego dla dozownika środka pianotwórczego wykonana ze stali nierdzewnej
 • zaślepka dla nieużywanych wejść kolektora ssawnego wykonana ze stali nierdzewnej

Ofertę należy złożyć do 21.06.2016r.

Zamówienie należy zrealizować do 31.10.2016r.

 

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

 • cenie jednostkowej netto
 • kosztach dodatkowych
 • terminie związania ofertą
 • terminie płatności i warunkach handlowych.