Zapytanie ofertowe – Dostawa żaluzji aluminiowych oraz sprężyn gazowych

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wyroby wyszczególnione poniżej.

Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2016r.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 18.12.2016r.

Fakturę należy wystawić do dnia 18.12.2016r.

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto,
  • terminie związania ofertą,
  • terminie płatności.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

SPRĘŻYNA GAZOWA 350N 2043920G

1,00

SPRĘŻYNA GAZOWA300N/2043918F

4,00

ŻALUZJA 1070 x 1500mm ALUMINIOWA 30

1,00

ŻALUZJA 1300 x 1700mm ALUMINIOWA 30

1,00

ŻALUZJA 1465 x 1700mm ALUMINIOWA 30

1,00

ŻALUZJA 1560 x 1250mm ALUMINIOWA 30

2,00

ŻALUZJA 800 x 1700mm ALUMINIOWA 30

2,00