Zapytanie ofertowe nr 1/2016/ET – Zakup i dostawa podwozia do budowy demonstratora średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W związku realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych
z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1 Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa podwozia do budowy demonstratora średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
1.2 Kod i nazwa zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień CPV 34139100-0
1.3 Szczegółowy opis zakupu i dostawy: podwozia do budowy demonstratora średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Pozostałe szczegóły dostępne w załączniku.