Zapytanie ofertowe nr 11/04/2018/ET/W – badanie wpływu warunków eksploatacyjnych na powierzchnię połączenia systemowych profili aluminiowych i blach, będących elementem zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „badanie wpływu warunków eksploatacyjnych na powierzchnię połączenia systemowych profili aluminiowych i blach, będących elementem zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego”.

Celem badania jest określenie jakiego rodzaju powłoki niszczące lub osłabiające blachy lub profile będą powstawać podczas eksploatacji na połączeniu blacha-profil.
Badaniu w komorze symulującej warunki oraz czas pięcioletniej eksploatacji powinny zostać poddane trzy próbki o wymiarach: 40 mm x 48 mm x 250 mm (zdjęcie przykładowej próbki w załączeniu).

Próbki zostały ponumerowane od 1-3.
nr 1 – próbka po galwanowaniu
nr 2 – próbka po ocynku ogniowym
nr 3 – próbka nierdzewna

Wymagania dodatkowe:
• Termin złożenia oferty – do 12.04.2018r.
• Termin realizacji badań – próbki gotowe są do przekazania
• Sprawozdanie z badań w formie pisemnej.

W treści oferty proszę o zawarcie informacji o:
• metodyce badań i propozycji informacji uzyskanych w ramach badania,
• rodzaju sprzętu badawczego,
• składu i doświadczeniu zespołu badawczego,
• cenie jednostkowej netto,
• dodatkowych kosztach (jeśli występują),
• terminie związania ofertą,
• warunkach handlowych.