Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Żaluzje pyło i wodoszczelne 7 szt. o wymiarach:

1265x1750mm 2 szt.

1565x1750mm 1 szt.

1320x1750mm 1 szt.

1415x1400mm 2 szt.

1070x1100mm 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2018.

Termin realizacji zamówienia do 21 maja 2018.

 

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

– cenie jednostkowej netto,

– kosztach dodatkowych,

– terminie związania ofertą,

– terminie płatności i warunkach handlowych.