Zapytanie ofertowe nr 5/03/2018/ET/W – zawory tłoczne autopompy

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę zaworów:

Zawór tłoczny autopompy kołnierzowy 45 – 1 szt.
Zawór tłoczny autopompy kołnierzowy 80 – 1 szt.
Zawór tłoczny autopompy kołnierzowy 90 – 1 szt.

Ofertę prosimy złożyć do 08.03.2018, do godz. 14:00
Termin realizacji: do uzgodnienia

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:
– cenie netto/brutto
– kosztach dodatkowych (jeśli występują)
– okresie gwarancji
– terminie płatności i warunkach handlowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.