Zapytanie ofertowe – pasy transportowe i ochraniacze pasów

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. Pas transportowy do opasania (bez haków), szerokość 50 mm. Długość 8m, Wytrzymałość min 3,2 tony (tak jak w załączniku – zdjęcie poglądowe) – 3 szt.

2. Ochraniacz kątowy plastikowy do ochrony pasów transportowych 50 mm – 6 szt.

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje zapytania.

 

Ofertę należy złożyć do dnia: 04.10.2017 do godz. 10:00

Zamówienie należy zrealizować: 10.10.2017

 

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto
  • kosztach dodatkowych
  • terminie związania ofertą
  • terminie płatności i warunkach handlowych.

 

Informuję, że podjęta została decyzja o zmianie terminu składania ofert.

Było: 4.10.2017 godz. 10:00

Jest: 5.10.2017 godz. 9:00.