Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania

Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania

Projekt realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa nr DOB-BIO7/07/02/2015.

Instytucje biorące udział w projekcie

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy

Szkoła Aspirantów Państwowej Szkoły Straży Pożarnej w Krakowie

Okres realizacji projektu

Cel projektu

Zaprojektowanie oraz wykonanie demonstratora badawczego do oceny pojazdów pod kątem opracowanych wytycznych zabudowy pojazdów pożarniczych uwzględniających zasady ergonomii i bezpieczeństwa ratowników. W ramach projektu powstaną kryteria oceny, wytyczne, wymagania dotyczące aspektów jakościowych wykonania przedmiotowych wyrobów, a także materiały szkoleniowe.

 

Zapytanie ofertowe nr 11/04/2018/ET/W – badanie wpływu warunków eksploatacyjnych na powierzchnię połączenia systemowych profili aluminiowych i blach, będących elementem zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego

Zapytanie ofertowe nr 11/04/2018/ET/W – badanie wpływu warunków eksploatacyjnych na powierzchnię połączenia systemowych profili aluminiowych i blach, będących elementem zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego