Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych

Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych

Projekt realizowany w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr UOD-DEM-1-325/001.

Instytucje biorące udział w projekcie

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy

Okres realizacji projektu

Cel projektu

Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla pojazdów specjalnych, w którym produktem finalnym będzie platforma w układzie napędowym 6×6 o gabarytach pojazdu 4×4. Planowanym efektem projektu jest opracowanie pojazdu bazowego stanowiącego jednocześnie platformę do ewentualnych dalszych modyfikacji, wynikających z aktualnego zapotrzebowania kontrahentów. Pojazd cechować się będzie innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które umożliwią zastosowanie go w charakterze m.in. pojazdu transportującego wyposażenie specjalistyczne w rejony zagrożone oraz pojazdu ewakuacyjnego dla potrzeb ratownictwa ludzi i sprzętu w sytuacjach kryzysowych, gdy utrudnione jest poruszanie się na lądzie. Ponadto, planowane jest przystosowanie pojazdu do transportu lotniczego na zewnętrznych zawiesiach pod śmigłowcami lub w ładowniach samolotów.

Oferta nr 1/2016

Sporządzenie projektu zagospodarowania zgodnie ze wstępną koncepcją projektu, skompletowanie wymaganej dokumentacji formalno-prawnej, zakup komponentów do budowy toru oraz przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji.

Oferta nr 3/2015 -02

Zakup i dostawa komponentów i elementów konstrukcyjnych dotyczących budowy Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności.

Oferta nr 2/2015

Zakup usługi doradczej dotyczącej budowy Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności.

Oferta nr 1/2015

Zakup usługi doradczej dotyczącej budowy Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności.