Szkolenia podstawą sukcesu Firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Szkolenia podstawą sukcesu Firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki. Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 2007-2013. Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-24-018/12-00.

Beneficjent

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Udział środków UE

166 191,76 PLN

Wartość projektu

195 519,72 PLN