Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy zabudów modułowych dla pojazdów specjalnych

Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy zabudów modułowych dla pojazdów specjalnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Dotacje na innowacje. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Umowa nr POIG.04.03.00-320/11-00.

Beneficjent

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

Udział środków UE

3 376 279,44 PLN

Wartość projektu

7 997 392,00 PLN