Edytuj

SAMOCHODY POŻARNICZE

Pojazdy przeznaczone do podejmowania akcji związanych z gaszeniem pożarów, ratowaniem, ochroną życia i zdrowia ludzi, ich mienia oraz usuwaniem skutków katastrof, klęsk żywiołowych, a także innych miejscowych zagrożeń.

SAMOCHODY DLA WOJSKA

Do tej grupy należą m.in.: holowniki, pojazdy saperskie, pojazdy dowodzenia i łączności. Mogą służyć do patroli, przewozu amunicji oraz innych zadań transportowych.

SAMOCHODY INNE

Pojazdy przeznaczone do wykonywania zadań wymagających specjalnego przystosowania nadwozia do przewozu osób i transportu specjalistycznego sprzętu.