Samochody specjalne

OPERACYJNE

Samochody operacyjne przeznaczone są dla ratowników wyjeżdżających do akcji w celu objęcia dowodzenia działaniami ratowniczymi lub wzięcia udziału w pracy sztabu. W samochodach jest również przewożony sprzęt ratowniczy wykorzystywany w pierwszej fazie akcji.

PROSZKOWE

Pojazdy proszkowe przeznaczone do gaszenia pożarów grup ABC jak również do gaszenia metali lekkich i kolorowych grupa D.

 

RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Samochody ratownictwa technicznego są przeznaczone do usuwania skutków wypadków i katastrof komunikacyjnych oraz budowlanych, likwidacji następstw nagłych anomalii pogodowych związanych ze zniszczeniem infrastruktury miejskiej lub wiejskiej. Wyposażone są w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

 

RATOWNICTWA WODNEGO

Samochody ratownictwa wodnego to pojazdy przeznaczone do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz do ograniczania lub usuwania awarii urządzeń i budowli hydrotechnicznych na akwenach wodnych.

RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

Samochody ratownictwa chemicznego to pojazdy przeznaczone do usuwania skutków zagrożeń chemiczno – ekologicznych. Wyposażone są w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczych.

DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI

Samochody dowodzenia i łączności to pojazdy przeznaczone dla pracy sztabu koordynującego pracę wielu służb współpracujących na rozległej i długotrwałej akcji ratowniczej.

WĘŻOWE

Samochody wężowe przeznaczone są do budowania linii wężowych tłocznych. Wykorzystywane są podczas prowadzenia akcji gaśniczych, gdy zachodzi potrzeba dostarczania wody na duże odległości.

NOŚNIKI KONTENERÓW

Pojazdy przeznaczone są do transportu specjalistycznych kontenerów na miejsce prowadzonych działań ratowniczych. Jeden nośnik może dostarczyć na miejsce prowadzonych działań ratowniczych kilka kontenerów różnych typów i przeznaczenia.

KWATERMISTRZOWSKIE

Pojazdy kwatermistrzowskie są wykorzystywane do transportu środków gaśniczych i różnego rodzaju sprzętu pożarniczego oraz zaopatrzenia na miejsce prowadzonych działań ratowniczych.