Zapytanie ofertowe – Sprzączki do najbardziej ergonomicznego zapięcia wyposażenia

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Sprzączki do możliwie najbardziej ergonomicznego zapięcia wyposażenia oraz uprzejmie proszę o podesłanie katalogu produktowego.

Ofertę należy złożyć do dnia: 29.09.2017

Zamówienie należy zrealizować do dnia: 13.10.2017

 

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

  • cenie jednostkowej netto
  • kosztach dodatkowych
  • terminie związania ofertą
  • terminie płatności

 

Informujemy, iż termin składania oferty oraz przedstawienia katalogu produktów uległ zmianie i został wydłużony do 6.10.2017.