Zapytanie ofertowe nr 1/2020/OptiTruck – Zakup i dostawa podwozia do budowy demonstratora średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W związku realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Optymalizacja rozmieszczenia sprzętu na samochodach pożarniczych w celu obniżenia wysokości pojazdu”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO9/17/01/2018 z dn. 12.12.2018r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 9/2018,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa podwozia do budowy demonstratora średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

1.2 Kod i nazwa zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień CPV 34139100-0

1.3 Szczegółowy opis zakupu i dostawy: podwozia do budowy demonstratora średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Pozostałe szczegóły dostępne w załączniku.

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/OptiTruck
Oświadczenie o wykluczeniu
Protokół wyboru oferty