Zapytanie ofertowe nr 1/2020/OptiTruck – Zakup i dostawa podwozia do budowy demonstratora średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W związku realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Optymalizacja rozmieszczenia sprzętu na samochodach pożarniczych w celu obniżenia wysokości pojazdu”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO9/17/01/2018 z dn. 12.12.2018r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 9/2018,

zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa podwozia do budowy demonstratora średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

1.2 Kod i nazwa zamówienia według wspólnego Słownika Zamówień CPV 34139100-0

1.3 Szczegółowy opis zakupu i dostawy: podwozia do budowy demonstratora średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Pozostałe szczegóły dostępne w załączniku.

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/OptiTruck
Oświadczenie o wykluczeniu
Protokół wyboru oferty

Zapytanie ofertowe nr 14/04/2018/ET/W – Żaluzje pyło i wodoszczelne 7 szt.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Żaluzje pyło i wodoszczelne 7 szt. o wymiarach:

1265x1750mm 2 szt.

1565x1750mm 1 szt.

1320x1750mm 1 szt.

1415x1400mm 2 szt.

1070x1100mm 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2018.

Termin realizacji zamówienia do 21 maja 2018.

 

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

– cenie jednostkowej netto,

– kosztach dodatkowych,

– terminie związania ofertą,

– terminie płatności i warunkach handlowych.

Zapytanie ofertowe nr 13/04/2018/ET/W – Zwijadło szybkiego natarcia i Działko wodno-pianowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zwijadło elektryczne do szybkiego natarcia z wężem fi 19mm/60mb, złączka z gwintem zewnętrznym 1”/24V – 1 szt.

Działko wodno-pianowe 800/3200l/min, nie składane, o zasięgu 80m z wytwornicą

Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2018.

Termin realizacji zamówienia do 21 maja 2018.

 

W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o:

– cenie jednostkowej netto,

– kosztach dodatkowych,

– terminie związania ofertą,

– terminie płatności i warunkach handlowych.

Zapytanie ofertowe nr 12/04/2018/ET/W – zbiornik kompozytowy 3500L + 350L

Szanowni Państwo, W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zbiornik kompozytowy 3500L + 350L Ofertę należy złożyć do dnia 08.05.2018. Termin realizacji zamówienia do 21 maja 2018. W treści oferty prosimy o zawarcie informacji o: – cenie jednostkowej netto, – kosztach dodatkowych, – terminie związania ofertą, – terminie płatności i warunkach handlowych. Rysunki zbiornika stanowią własność intelektualną SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. i zostaną udostępnione zainteresowanym stronom niezwłocznie po pisemnym zwróceniu się do nas na adres mailowy iso@psszczesniak.pl

Zapytanie ofertowe nr 11/04/2018/ET/W – badanie wpływu warunków eksploatacyjnych na powierzchnię połączenia systemowych profili aluminiowych i blach, będących elementem zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „badanie wpływu warunków eksploatacyjnych na powierzchnię połączenia systemowych profili aluminiowych i blach, będących elementem zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego”.

Celem badania jest określenie jakiego rodzaju powłoki niszczące lub osłabiające blachy lub profile będą powstawać podczas eksploatacji na połączeniu blacha-profil.
Badaniu w komorze symulującej warunki oraz czas pięcioletniej eksploatacji powinny zostać poddane trzy próbki o wymiarach: 40 mm x 48 mm x 250 mm (zdjęcie przykładowej próbki w załączeniu).

Próbki zostały ponumerowane od 1-3.
nr 1 – próbka po galwanowaniu
nr 2 – próbka po ocynku ogniowym
nr 3 – próbka nierdzewna

Wymagania dodatkowe:
• Termin złożenia oferty – do 12.04.2018r.
• Termin realizacji badań – próbki gotowe są do przekazania
• Sprawozdanie z badań w formie pisemnej.

W treści oferty proszę o zawarcie informacji o:
• metodyce badań i propozycji informacji uzyskanych w ramach badania,
• rodzaju sprzętu badawczego,
• składu i doświadczeniu zespołu badawczego,
• cenie jednostkowej netto,
• dodatkowych kosztach (jeśli występują),
• terminie związania ofertą,
• warunkach handlowych.

Zapytanie ofertowe nr 10/04/2018/ET/W – badanie zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „badania zabudowy pożarniczej średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego”.

Zabudowa została wykonana przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z zastosowaniem technologii łączenia profili aluminiowych poprzez skręcanie.

Celem badania jest:

1. Określenie trwałości zbudowanej zabudowy, w tym jej odporności na działanie drgań wzbudzanych podczas jazdy.

2. Analiza zachowania zabudowy, szczególnie jej szkieletu, podczas użytkowania: czy ulega poluzowaniu, rozkręceniu (w punktach łączenia) lub połamaniu (profile).

3. Określenie czy i kiedy wymagana jest konserwacja zabudowy, polegająca np. na sprawdzeniu połączeń i dokręceniu profili.

Sądzimy, że odpowiednią metodą badań byłby pomiar wybranych wielkości fizycznych w określonych punktach zabudowy podczas jazdy testowej w terenie. Jednak, biorąc pod uwagę Państwa wieloletnie doświadczenie w zakresie badań pojazdów samochodowych, liczymy na Państwa pomoc w kwestii doboru najwłaściwszej metody, umożliwiającej sformułowanie wniosków, które będą stanowiły odpowiedź na nurtujące nas pytania.

Badania będą prowadzone w ramach projektu badawczo-rozwojowego, dlatego prosimy o ofertę przygotowaną przy uwzględnieniu korzystnego stosunku jakości do ceny oraz uwzględniającą realizację badań w terminie (2-3 dni roboczych).

W sprawach merytorycznych proszę o kontakt z Panią Pauliną Nogowczyk, tel. 604 471 727, email: pnogowczyk@psszczesniak.pl

Wymagania dodatkowe:

 • Termin realizacji badań – maj 2018r.
 • Przedstawienie Sprawozdania z badań w formie pisemnej.
 • Miejsce badania – tor testowy, w gestii Zamawiającego.

Ofertę proszę złożyć do dnia 13.04.2018r.

W treści oferty proszę o zawarcie informacji o:

 • metodyce badań i propozycji informacji uzyskanych w ramach badania,
 • rodzaju sprzętu pomiarowego, mierzonych wielkościach i rodzaju oprogramowania użytego do badań,
 • składu i doświadczeniu zespołu badawczego,
 • cenie jednostkowej netto,
 • dodatkowych kosztach (jeśli występują),
 • terminie związania ofertą,
 • wymaganiach dot. umowy,
 • warunkach handlowych.

Zapytanie ofertowe nr 9/03/2018/ET/W – profile do wykonania zabudowy w systemie skręcanym

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „profile do wykonania zabudowy w systemie skręcanym wg poniższego wykazu”
01. Profil aluminiowy 40×80 L 2N serii LI – 26,30 mb
02. Profil aluminiowy 40×80 serii LI – 10,20 mb
03. Profil aluminiowy 40×80 L serii LI – 47,80 mb
04. Profil aluminiowy 40×40 L 2N90 serii LI – 6,30 mb
05. Profil aluminiowy 40×40 L 2N180 serii LI – 3,60 mb
06. Profil aluminiowy 40×40 L 1N serii LI – 53,10 mb
07. Profil aluminiowy 40×40 L serii LI – 13,70 mb
08. Profil aluminiowy 40×40 EL serii LI – 22,70 mb
09. Profil aluminiowy 160×40 L serii LI – 1,10 mb
10. Profil aluminiowy 160×40 serii LI – 2,80 mb
11. Profil aluminiowy 120×40 L serii LI – 1,40 mb
12. Łączniki gwintujące [8] – 107,00 szt.
13. Łączniki centralne 40×40 [8] – 393,00 szt.
14. Kątownik 40×80 bez zestawu mocującego – 8,00 szt.
15. Wpust rowkowy z kulką M8[8] – 32,00 szt.
16. Śruba ISO 7380 M8x18 – 32,00 szt.
17. Podkładka DIN 433 M8 – 32,00 szt.
18. Zaślepka na kątownik 40×80 – 8,00 szt.
19. Kątowniki stalowe 40×40 – 53,00 szt.
20. Przegub 40×40 [8] bez dźwigni zaciskowej – 27,00 szt.
21. Przegub 40×80 [8] bez dźwigni zaciskowej – 5 szt.
22. Profil maskujący aluminiowy [8] – 3,00 szt.

Ofertę proszę złożyć do dnia 3.04.2018r. , do godz. 12:00.

W treści oferty proszę o zawarcie informacji o:
– cenie jednostkowej netto
– dodatkowych kosztach
– terminie związania ofertą
– terminie płatności.

Zapytanie ofertowe nr 8/03/2018/ET/W – uszycie i dostawa worków na ekwiwalenty masowe

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Uszycie i dostawę worków na ekwiwalenty masowe o wymiarach:
• 25 x 40 cm – 11 szt.
• 30 x 40 cm – 31 szt.

Wymiary podane powyżej są wymiarami orientacyjnymi.
Worki powinny być uszyte z materiału o parametrach opisanych poniżej.
Zamki wszyte do worków powinny umożliwić napełnienie worków do wymaganej wagi 20-30 kg.
Zamki należy zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem za pomocą rzepów.

Parametry materiałów:
• Tkanina – materiał wodoszczelny
Gramatura powierzchni
– Materiał powlekany 837 g/m2
– Materiał poliestrowy (nośnik) 277 g/m2
– Powleczenie PCV 560 g/m2
Masa liniowa włókna
– Osnowa 1200 +/- 2 dtex
– Wątek 1200 +/- 2 dtex
Gramatura powleczenia 560 g/m2

• Taśma na uchwyty
Szerokość mm 50 +/- 0,5
Grubość 1,4
Wytrzymałość min. 800
Rodzaj surowca polipropylen
Masa liniowa osnowy dtex 2000
Masa liniowa wątku dtex 1000
Wykończenie Barwione w masie, UV

Ofertę proszę złożyć do dnia 26.03.2018r.

W treści oferty proszę o zawarcie informacji o:
– cenie netto/brutto,
– dodatkowych kosztach (jeśli występują),
– terminie realizacji,
– terminie związania ofertą,
– warunkach płatności.

W załączenie zdjęcie poglądowe podobnego produktu.
UWAGA:
Wzór na zdjęciu nie posiada wymaganego zabezpieczenia zamków rzepami.
Zapytanie nie obejmuje etykiety informacyjnej widocznej na zdjęciu.

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 7/03/2018/ET/W – profile, elementy dodatkowe i elementy łączne

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na profile, elementy dodatkowe i elementy łączne:
Profil 40x40EL – 3 x 6mb
Profil 40x40L – 3 x 6mb
Profil 80x40L – 3 x 6mb
Profil 160×40 – 1 x 6mb
Profil 120x40L – 1 x 6mb
Łącznik centralny – 40 szt.
Łącznik gwintujący – 20 szt.
Przegub 40×40 – 4 szt.
Kątownik stalowy – 10 szt.
Wpusty M8 – 100 szt.
Wpusty M6 – 100 szt.
M8 ciężkie z mostkiem – 100 szt.
Ofertę proszę przygotować w oparciu o własny system profili odpowiadający przedstawionym wymaganiom.
Ofertę proszę złożyć do dnia 22.03.2018r.

W treści oferty proszę o zawarcie informacji o:
– cenie jednostkowej netto
– terminie związania ofertą
– terminie płatności.

Zapytanie ofertowe nr 6/03/2018/ET/W – badanie układu hamulcowego

W związku z realizacją Projektu badawczo – rozwojowego pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego na podstawie umowy nr DOB-BIO7/07/02/2015 z dn. 22.12.2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu nr 7/2015, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „badanie układu hamulcowego średniego uterenowionego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu IVECO Eurocargo 150EW”.
Jest to pojazd specjalny, zbudowany w firmie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. na fabrycznie oryginalnym podwoziu, który spełnia wymogi określone w Polskiej Normie PN-EN1846 dla pojazdów pożarniczych oraz wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (z dnia 02 sierpnia 2011r.).
Dla wyżej wymienionego pojazdu posiadamy Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu nr PL*4233*00, dotyczące homologacji typu pojazdu niekompletnego (wraz z Opisem Technicznym typu pojazdu dla celów homologacji) oraz Świadectwo Homologacji Europejskiej nr e3*2007/46*0194*01.

Uprzejmie prosimy o podanie kosztu przeprowadzenia badań obejmujących następujący zakres:
1) pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO Eurocargo 150EW z pojedynczym ogumieniem tylnej osi
-pojazd w konfiguracji odpowiadającej masie nieobciążonego pojazdu (wg PN-EN1846),
-pojazd w konfiguracji odpowiadającej maksymalnej masie rzeczywistej pojazdu (wg PN-EN1846).
2) pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO Eurocargo 150EW z podwójnym ogumieniem tylnej osi
– pojazd w dwóch konfiguracjach masy, j.w.

Prosimy także o przedstawienie procedury badań oraz orientacyjnego terminu, w którym można byłoby zrealizować badania.
Prosimy o przedstawienie oferty do dnia 23 marca br.