Badania i rozwój

Istotnym obszarem aktywności firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest działalność badawczo – rozwojowa, której celem jest opracowanie, testowanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii i konstrukcji produkowanych pojazdów specjalnych.

Firma realizuje badania naukowe i prowadzi projekty badawczo-rozwojowe finansowane ze środków publicznych lub własnych. Wynikiem tych projektów jest komercjalizacja i powstanie prototypów pojazdów.

Przykłady zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych:

Projekt pt. „Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania”.

Projekt pt. „Opracowanie Kołowej Platformy Wysokiej Mobilności dla zastosowań specjalnych” w ramach konkursu Demonstrator+.

Projekt pt. „Pojazd saperski do transportu niebezpiecznych materiałów specjalnych ATENA”, zrealizowany w pełni przy wykorzystaniu zasobów finansowych i zaplecza technicznego firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o.

Projekt Celowy pt. „Opracowanie i wdrożenie nowej generacji pojazdu specjalnego do likwidacji skażeń na wypadek klęsk powstałych w wyniku katastrofy lotniczej i działań wojennych”.

Projekt Celowy pt. „Opracowanie i budowa prototypowego samochodu specjalnego ratownictwa chemiczno – technicznego (SRCem-Tech) przewidzianego do prowadzenia działań podczas zdarzeń chemicznych”.

Projekt Celowy pt. „Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego KWZT-1”.

Projekt Celowy pt. „Opracowanie i budowa instalacji do przechowywania i transportu allogenicznego materiału tkankowego i allogenicznych biostatycznych przeszczepów tkankowych w ultra niskich temperaturach zamontowanej na samochodzie specjalistycznym”.

Projekt Celowy pt. „Opracowanie Mobilnego Zestawu Wzmocnienia Akcji (MZWA) na wypadek klęsk i katastrof budowlanych”.

Współpracujemy z instytutami badawczymi oraz uczelniami wyższymi, takimi jak:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku k. Warszawy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT w Warszawie
 • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Partnerzy wzajemnie uzupełniają się pod względem naukowym, konstrukcyjnym i technologicznym. Wiedza ekspercka oraz możliwości badawcze uczelni i instytutów oraz doświadczenie i możliwości wykonawcze firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. są gwarancją osiągnięcia celu każdego projektu.