Systemy Jakości

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jako pierwsza wśród firm z branży pożarniczej w Polsce wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania Jakością według norm ISO 9001, ISO 14001 oraz Wewnętrzny System Kontroli i AQAP 2110 umożliwiający realizację zamówień dla sił zbrojnych RP lub innych państw NATO. Ponadto, firma posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 1789H nadawany w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności. Firma posiada koncesję nr B-046/2006 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Atutem firmy SZCZĘŚNIAK jest odpowiedzialność za cały proces produkcji, co prowadzi do ciągłego rozwoju i doskonalenia produktów.