Technologia

W firmie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. wykonujemy zabudowy pojazdów wykorzystując własne innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, które dostosowują pojazd do indywidualnych oczekiwań Klienta. Produkowane przez spółkę pojazdy przeznaczone są dla służb mundurowych oraz innych podmiotów zainteresowanych pojazdami specjalnymi.

Oferta obejmuje szeroką gamę pojazdów, które eksploatowane są w ekstremalnych warunkach. Doświadczenie w budowie pojazdów specjalnych zdobywane od 1992 roku oraz współpraca z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi jest swoistą „lokomotywą” naszego postępu w obszarze konstrukcji, technologii wykonania, ergonomicznych rozwiązań i technicznego wyposażenia pojazdów. Dzięki temu możemy oferować Klientom optymalne rozwiązania spełniające ich oczekiwania. Efektem takiego podejścia do rynku są nasze liczne wynalazki i wzory użytkowe, które są chronione prawami patentowymi. Stanowią one swoistą wartość dodaną każdego naszego pojazdu.

Główna grupa naszych produktów – pojazdy pożarnicze – podlega wytycznym, zgodnie z którymi muszą one:

  • spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem tych dotyczących pojazdów uprzywilejowanych,
  • stosować się do wymagań zawartych w normie PN-EN 1846-2,
  • posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydawane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą CNBOP.

Flagowe pojazdy firmy SZCZĘŚNIAK dla straży pożarnej oparte są o opatentowany system zabudów modułowych, który umożliwia łatwą konfigurację pojazdów we wstępnej fazie projektu oraz modyfikację już wyprodukowanego samochodu. Rozwiązanie to również  znacznie skraca czas naprawy w przypadku uszkodzenia modułu zabudowy.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii 3D CAD, nadwozia pojazdów są indywidualnie dobierane i profesjonalnie projektowane z uwzględnieniem ergonomii, funkcjonalności oraz właściwego rozkładu nacisków na elementy konstrukcyjne podwozia.

Komputerowe projektowanie, obliczenia numeryczne oraz dostęp do informacji zawartych na portalach dla firm zabudowujących większości producentów podwozi, skutkują szeroką wiedzą o powstającym pojeździe już na etapie projektu.

Szczegółowy projekt oraz przygotowanie dokumentacji poszczególnych podzespołów, to podstawowe wytyczne, dla późniejszego sprawnego procesu wytwarzania i montażu komponentów.

Proces produkcji i przygotowania do montażu elementów, wymaga wykorzystania naszego nowoczesnego parku maszynowego oraz niezbędnego specjalistycznego oprzyrządowania stanowisk poszczególnych komórek produkcyjnych.

Dzięki standaryzacji i precyzyjnemu przygotowaniu podzespołów, znacznie został ograniczony czas budowy oraz montażu wyposażenia na pojazdach. Dzięki temu możemy zapewnić naszym odbiorcom krótkie terminy dostaw. Pozytywna motywacja oraz wysoki poziom kompetencji pracowników zapewniają, że tworzony produkt końcowy zawsze jest wysokiej jakości.

Każdorazowo przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu, organizujemy szkolenie przyszłych użytkowników z zakresu optymalnego wykorzystania parametrów technicznych pojazdu i bezpieczeństwa jego obsługi.

Dążenie do ciągłego doskonalenia i wprowadzania innowacji na każdym etapie produkcji stanowi integralną część misji przedsiębiorstwa SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Nieustanny rozwój, zwłaszcza w obszarze jakości, rozszerzanie oferty, wdrażanie nowych technologii oraz wzrost wartości marki stanowią zaś strategiczne założenia Zarządu Firmy na najbliższe lata. Reasumując, obecna pozycja, a także status na rynku krajowym jest bez wątpienia największym sukcesem i dumą całego zespołu pracującego na renomę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.